Elektro revize

Provádíme výchozí i periodické revize elektroinstalací, elektrických zařízení a elektrických spotřebičů do 1000 V včetně hromosvodů.

Především se jedná o elektrorevize EPS, PZS, CCTV, elektrických spotřebičů, elektrického nářadí, ale take elektroinstalace rodinných domů, firem, obchodů, úřadů, škol, skladů, výrobních hal. Závady zjištěné při provádění revize Vám odstraníme. Naší výhodou je software, který hlídá platnost jednotlivých temínů revizí. Tato služba je pro zákazníky velmi výhodná, jelikož se nemůsí starat o platnosti revize.

Revize provádí výhradně vyškolení a vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří využívají moderních postupů na základě platných norem, osvědčení a certifikací. Požadavky norem jsou přitom uplatňovány v rozsahu, jež je nutný pro ověření všech vlastností elektrického zařízení ovlivňující jeho správnou funkci. Při provádění revizí uplatňujeme technické normy, které se na daná zařízení vztahují.

Elektrická požární signalizace (EPS)

  • 1) U EPS se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti EPS při provozu , a to:
    • jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
    • jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, která elektrická požární signalizace ovládá.
  • 2) Zkouška činnosti EPS při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti EPS při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.
  • 3) Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za pomocí zkušebních přípravků dodaných výrobcem.

Výchozí, pravidelné nebo mimořádné revize elektroinstalací.
Při uvádění do provozu se ověřování bezpečnosti instalace provádí podle norem např. ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6. Zvláštní objekty se revidují podle norem řady ČSN 33 2000-7-XXX. Při ověřování bezpečnosti instalace, která již v provozu je, se postupuje dle předpisů, které byly platné v době uvedení elektroinstalace do provozu.

Výchozí, pravidelné nebo mimořádné revize LPS - systém ochrany před bleskem.
Jestliže bylo LPS nainstalováno po únoru 2009, postupuje se při provádění revizí LPS dle norem ČSN EN 62305-1 až 4. Hromosvody nainstalované před únorem 2009 se revidují podle předpisů, které byly v době instalace platné (např. norma ČSN 34 1390).

Revize elektroinstalace v místnostech pro lékařské účely (nemocnice, zdravotnická zařízení).
Ověřování bezpečnosti instalace ve zdravotnických zařízeních se provádí podle norem ČSN 33-2000-7-710 a ČSN 33 2140.

Revize (nepřipevněných) elektrických spotřebičů.
Ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů se provádí podle normy ČSN 33 1600 ed.2. Maximální lhůty mezi revizemi elektrických spotřebičů používaných např. (při administrativní činnosti, ve školách, hotelech atp.) je 24 měsíců.

Ceník revizních prací

Byty, domy
Revize elektroinstalací, revize elektrorozvaděčů 800 až 1500 Kč
Rodinný dům – revize elektroinstalací, revize elektrorozvaděčů 1500 až 3500 Kč

Větší objekty s více rozvaděči a obvody – elektrorevize objektů
Revize hromosvodů 800 až 1000 Kč
Revize elektrického ručního nářadí a elektrospotřebičů 39 až 179 Kč
Cestovné 8Kč za 1km

Ceny jsou včetně DPH.