Elektronická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží ke včasné automatické detekci, signalizaci a spolehlivé prevenci před vznikem požáru a jeho rozšířením, čímž se eliminuje riziko ohrožení života, zdraví a materiálních ztrát. Systém rovněž dokáže včas rozpoznat únik nebezpečných plynů pomocí citlivých detekčních zařízení.

Elektrická požární signalizace informuje o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v daném objektu, popřípadě pomocí dálkového přenosu na dohledové poplachové příjímací centrum (DPPC), který má pod dohledem hasičský záchranný sbor (HZS). Dalšími možnými výstupy technologie EPS mohou být např. automatická aktivace hasících systémů, ovládání a kontrola východů a dveří, vždy záleží na individuálních požadavcích a potřebách zákazníka.

Naše firma se specializuje na montáž EPS od výrobců NSC a DETECT:

Ústředny APOLLO od výrobce NSC jsou modulárně řešené, díky čemuž se ústředny dají dokonale přizpůsobit všem potřebám uživatele.

Výrobce APOLLO má v nabídce dva typy ústředen:
  • Ústředna APOLLO F1 s možností připojit až 2262 adresných hlásičů je konstruována především do velkých a rozsáhlých objektů.
  • Ústředna APOLLO F2 s možností připojit až 252 adresných hlásičů je konstruována do malých až středně velkých objektů.
Ústředny DETECT od výrobce JOB detectomat mají v nabídce tři typy ústředen:
  • DETECT 3400 je jednoznačně definovaná ústředna s 1 kruhovou smyčkou a kapacitou 126 adresných hlásičů. Je určena pro menší objekty, pro která je její kapacita dostačující.
  • DETECT 3400+ je definovaná ústředna s 4 kruhovými smyčkami a kapacitou 504 adresných hlásičů. Je určena pro střední a větší objekty.
  • DETECT 3400+P je definovaná ústředna s 4 kruhovými smyčkami a kapacitou 504 adresných hlásičů. Ústředny lze pomocí síťové karty připojovat do větších celků. Svým charakterem se ústředna hodí pro střední a velké objekty, u kterých se předpokládá možnost dalšího rozšiřování.
Kromě výše uvedených výrobců elektrické požární signalizace dokážeme zajistit i ostatní výrobce elektrické požární signalizace dle požadavků a přání zákazníků nebo dané projektové dokumentace.