Poplachové zabezpečovací systémy (PZS)

Poplachová zabezpečovací signalizace (PZS) je komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob.

Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy s pultem centralizované ochrany.

Zabezpečovací systémy PZS májí velmi široké možnosti použití od malých aplikací až po rozsáhlé technologické celky v nejvyšších stupních utajení. Naše firma se specializuje na zabezpečovací systémy, které mohou být v provedení drátovém, kdy jednotlivé komponenty jsou propojeny kabelem a také v provedení bezdrátovém, kdy komponenty obsahují vysílač, který přenáší stavy na ústřednu vzduchem.

Naše firma nabízí komplexní instalaci poplachové zabezpečovací signalizace prověřených a kvalitních značek, mezi které patří:

  • JABLOTRON,
  • PARADOX,
  • HONEYWELL,
  • DSC.
Kromě výše uvedených výrobců dokážeme zajistit instalaci i ostatních značek elektronické zabezpečovací signalizace dle požadavků a přání zákazníků nebo dané projektové dokumentace.